Schüsslerzouten

Schüssler Celzouten zijn mineraalverbindingen die grote systemen in ons lijf én leven voeden en ondersteunen. Als je bijvoorbeeld een disbalans in de ijzerhuishouding hebt dan kan dat leiden naar vermoeidheid of verminderde weerstand. Veel mensen weten  dat een ijzertekort zichtbaar wordt in het gezicht; iemand is dan vaak bleek en wat bloedeloos.   Binnen celzouttherapie wordt gebruik gemaakt van gezichtsdiagnostiek: vrijwel alle celzouten laten zich zien in de kleur of rimpelvorming of vochtophopingen in het gezicht. Hieraan valt te zien dat er iets uit balans is. Met celzouten krijg je op een heel fijnstoffelijke manier mineraalverbindingen binnen die de balans gaan herstellen. Binnen de celzouttherapie is er een belangrijke rol voor gezichtsdiagnose, maar natuurlijk het persoonlijke verhaal ook.

Er zijn 12 basiscelzouten die gaan over grote basissystemen in het lichaam; de vochthuishouding bijvoorbeeld, of ijzer, de hormonen, de vet- en suikerstofwisseling, ontzuring, elasticiteit van weefsels, zenuwweefsel, eiwitstofwisseling, ontkramping, ontgifting. Soms helpt het genoeg om maar 1 zo’n celzout in te nemen maar meestal zijn er meerdere nodig; als er een systeem uit balans is dan trekt het vaak iets anders ook uit balans.  Bijvoorbeeld iemand vraagt veel van zijn ontgiftingssvermogen door veel alcohol en koffie te drinken. Dan wordt er veel van de lever gevraagd. Die lever zal dan om meer water vragen, waardoor het onttrokken wordt aan andere systemen die daardoor eerder vastlopen.  Of  bijvoorbeeld  een burn-out waar iemand vaak lange tijd over de persoonlijke grenzen is gegaan en waar een enorme uitputting van lichaam en geest is. Je ziet daar vaak allerlei psychische problemen als angst of bangheid en depressie en er zijn veel lichamelijke klachten, bv spijsverteringsklachten, huidklachten, hormonale. Binnen celzouttherapie gezien heeft deze persoon baat bij iets waardoor hij meer energie krijgt en vooral deze beter kan verdelen. Daarnaast misschien iets wat hem of haar verzacht en wat minder streng maakt voor zichzelf en dan misschien nog een celzout die ontspanning geeft.

De hogere celzouten, de volgende 15 zijn over het algemeen aanvullend op de basiszouten.  Wat betekent dat je die erbij krijgt en niet alleen gebruikt. Zij geven meer de richting aan waarnaartoe je beweegt. Ze zijn ook weer allemaal te koppelen aan systemen zoals eerder genoemd, bv ontzuring of hormonaal of vochthuishouding of zenuwstelsel.

In een consult zoeken we naar de meest nodige of prettige of urgente combinatie van celzouten. Het kan zijn dat je een mengsel gaat nemen van iets wat hormonaal werkt met een ontzuring en iets wat je ontspant waardoor je deze processen kunt laten gebeuren en verbeteren.

Om preciezer te lezen over de afzonderlijke celzouten klik hier.

Om te herstellen zoeken we naar dat wat op dit moment je weer sterk maakt en in je kracht zet. Soms is dat met ontspanning, soms is dat met meer energie of ontgifting. Daar ligt het persoonlijke proces en daarin zijn we allemaal anders. Om nog voorbeeld te geven: iemand kan heel gespannen zijn en dan zou een van de ontspanners binnen de celzouten heel goed kunnen werken maar het zou ook kunnen dat zodra het hormonale systeem in balans raakt dan pas de spanning verdwijnt. Wat past bij elke persoon het meest precies? Een celzout wat zorgt dat systemen meer doorstromen geeft de ene persoon het gevoel van lucht terwijl een ander dat gevoel krijgt bij een diepe opruiming.

Ga naar de inhoud