Burn-out pakket

Het burn-out pakket: HERSTEL EN REÏNTEGRATIE NA EEN BURN-OUT

Een unieke en complete methode voor herstel en terugkeer naar werk.

Om een zo effectief mogelijk behandeling te geven in een complexe situatie die een burn-out vaak is, heb ik samen met twee collega's een pakket gecreëerd. Hieronder de uitleg.

Medewerkers die met oververmoeidheid of een burn-out thuis zitten is heel vervelend. Zowel voor de medewerker als de organisatie. Herstel duurt lang. Bij oververmoeidheid gemiddeld 4 maanden en bij een burn-out gemiddeld 8 maanden voordat een medewerker weer (deels) aan het werk is. Terugval komt regelmatig voor. Wij ondersteunen uw medewerkers in een duurzame aanpak van herstel en reïntegratie.

Onze aanpak

In onze aanpak staat centraal dat we naar een duurzaam resultaat werken. We bieden maatwerk, gaan met de medewerker naar de kern van zijn probleem, hebben aandacht voor herstellen van zijn/haar gezondheid en gericht reïntegreren. Een gemotiveerde medewerker en werkgever zijn een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak. De eigen regie van de medewerker stimuleren we waar nodig en mogelijk. Reïntegreren kan uiteraard zowel in de huidige functie (uitgangspunt), in de huidige functie met aanpassingen (jobcraften), in een andere functie of als dat niet mogelijk is in een andere organisatie.

Onze aanpak kent een aantal fases, waarbij we per situatie kijken hoeveel aandacht en tijd er voor welke fase nodig is.

 1. Herstellen lichaam en geest, waarbij we het zelf- herstellend vermogen aanspreken en activeren.
 2. Ontdekken waar het energielek zit en waar de energie stroomt en hier de balans verbeteren.
 3. Herkennen bestaande patronen en aanleren van nieuw gedrag.
 4. Reïntegreren in werk.
 5. Vinger aan de pols, om te voorkomen dat de medewerker terugvalt.

Onze werkwijze

 1. We starten met een intake met opdrachtgever en medewerker. Tijdens de intake bepalen we samen de route die nodig is voor de medewerker. Hierbij houden we uitdrukkelijk rekening met aanwezige randvoorwaarden.
 2. Op basis van de intake werken we die route uit in een plan, waarbij de elementen van onze aanpak terugkomen. We spreken af dat er vanuit onze en vanuit uw kant één aanspreekpunt is om tussentijds af te stemmen.
 3. Hierna gaan we met de medewerker aan de slag. Belangrijke elementen voor de medewerker zijn dat hij/zij geen druk ervaart, zich veilig voel bij ons en dat hij weer grond onder de voeten gaat voelen. Tevens respecteren wij de persoonlijke grenzen van de medewerker. Van de werkgever vragen we om binnen de kaders van de wetgeving (met name termijnen WIA-aanvraag) de medewerker de kans te geven te werken aan een duurzaam herstel. Hiermee zorgen we dat een medewerker na reïntegratie inzetbaar is en de kans groot is dat hij/zij dit blijft.
 4. Meerdere keren hebben we contact over voortgang en resultaten met de opdrachtgever. Hoe vaak spreken we af in het plan. De route die we nemen is daarbij helder, snelheid en tempo zijn flexibel en passen we onderweg waar nodig in overleg aan.

Onze ervaringen

Onze aanpak berust op tientallen jaren ervaring met het voorkomen en aanpakken van stress met een burn-out als meest negatieve gevolg. Wat ons daarbij kenmerkt:

 • Gecertificeerde coaches, therapeuten (cranio, homeopathie en celzoutentherapie) en loopbaancoach.
 • Deskundigheid in adviezen over voeding en bewegen in relatie tot stress.
 • Samenwerken vinden met HR en bedrijfsartsen.
 • Rekening houden met de dynamiek en belangen in bedrijven. Zowel als het gaat om de individuele medewerker, de relatie tot de leidinggevende als de relatie met het team.
 • Kennis van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, netwerken en solliciteren.

Kenmerken van onze therapeutische aanpak en loopbaancoaching

Celzout-therapie: Een disbalans in energie of in gevoel vertaald zich ook naar een disbalans in de stofjes (mineralen) in het lichaam. Celzouten kunnen op een precieze manier die balans helpen herstellen. Het unieke herstelproces wordt hiermee verstevigd en makkelijker gemaakt. De medewerker krijgt weer vertrouwen en grip op zijn/haar lijf en energie. Hij/zij komt steviger op de voeten te staan en kan beter grenzen voelen en druk hanteren.

Dans of beweegcoaching: voor het ontdekken waarin de medewerker nou precies vastloopt, kan beweging of dans als tool enorm veel inzicht geven in patronen. Zodra het lichaam ontdekt dat het anders kan, komt er meer ruimte en inzicht.

Cranio-sacraal therapie: Bij oververmoeidheid en burn-out zijn lichaam en geest overbelast. Die overbelasting is voelbaar. Vandaaruit ontdekken we wat de medewerker nodig heeft om te herstellen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verminderen van continue alert zijn of een overbelast zenuwstelsel tot rust brengen. We leren de medewerker (weer) te ervaren wat ontspanning is. Dan pas kan het lichaam en de geest de weg naar herstel vinden. Ook gaan we op zoek naar de kern; wanneer is dit begonnen en wat is daarbij de bron of aanleiding.

Voeding en beweging: We hebben kennis over voeding en de relatie met stress en burn-out. Als de medewerker dat wil nemen we dit ook mee in een traject.
Daarnaast is de relatie tussen (gedoceerd) bewegen en stress en burn-out belangrijk. Ook dit element kunnen we vanuit onze kennis en ervaring meenemen.

Loopbaancoaching: In deze coachgesprekken nemen we de medewerker mee, zodat hij/zij met andere ogen naar zijn/haar werk gaat kijken. Zo krijgt hij/zij helder waar zijn/haar kracht ligt, wat hem/haar uitdaagt en waar hij/zij energie van krijgt in het werk. Inzichten in een andere aanpak, ander gedrag en hoe dat vorm te geven kunnen waar nodig ontstaan. We vertalen dit naar reïntegratie in het huidige werk. Bij reïntegratie naar ander werk ondersteunen we in het schrijven van een CV en het doen van netwerk en sollicitatiegesprekken. Ook het inzetten van een werkenergieanalyse© kan een optie zijn.

Kosten

Een goede aanpak is maatwerk. Om een indruk van de kosten te geven hebben we een basispakket van €3.000,- ex BTW.
Die bestaat uit

 • een intake met werkgever en medewerker,
 • het uitwerken van een route en onderweg waar nodig aanpassen,
 • 15 sessies (therapie, coaching of loopbaancoaching en een vinger-aan-de-polsgesprek na een paar maanden) inclusief oefeningen en (audio)materialen,
 • drie tussentijdse gesprekken met opdrachtgever en medewerker via (beeld)bellen,
  één centraal aanspreekpunt.
  – Extra sessies: € 150,-; Extra afstemming telefonisch of beeldbellen: € 100,-/uur. Werkenergie analyse € 495,-

Wie zijn we?

Janine Brouwer: Homeopaat, celzout-therapeut en (dans)coach, oorspronkelijk psychiatrisch verpleegkundige. Tevens deskundig op gebied van voeding en orthomoleculaire geneeskunde. Gespecialiseerd in traumaproblematiek, innerlijk kind werk en het hervinden van je kern en rust.

Huub Pennock, Cranio-sacraal therapeut, coach, cognitief ergonoom en oorspronkelijk leraar lichamelijke opvoeding. Gespecialiseerd in het verminderen van stress en vergroten van ontspanning.

Antje Stapert: Gecertificeerd Loopbaancoach en gecertificeerd voor de werk-energy analyse©, oorspronkelijk verpleegkundige. Ervaren en goed geïnformeerd op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling, de arbeidsmarkt en netwerken.